StenB

0

Žiadne produkty

  • Poštovné

    0,00 €
  • Spolu

    0,00 €
Domov > Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy - StenB

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

VERZIA NA TLAČ

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Prosím, tento formulár vyplňte a pošlite naspäť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.

Adresa doručenia:

Adresa pre doručenie elektronickej pošty:

Sten B s.r.o.

      kontakt@stenb.sk

Jungmannova 8, 851 01 Bratislava

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru (artiklové číslo výrobku): ...

Dátum objednania tovaru: ...

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...

Adresa spotrebiteľa: ...

Nákupná cena, ktorá má byť vrátená: ...

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: ................................................ /........................

Podpis spotrebiteľa (iba ak je tento formulár zasielaný v papierovej podobe):

 .....................................................

Dátum: ....