Odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

VERZIA NA TLAČ

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Prosím, tento formulár vyplňte a pošlite naspäť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Môžete ho poslať poštou alebo elektronicky.

Adresa doručenia

Sten B s.r.o.
Jungmannova 8,
851 01 Bratislava

Adresa pre doručenie elektronickej pošty

kontakt@stenb.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru (artiklové číslo výrobku):
Dátum objednania tovaru: …
Meno a priezvisko spotrebiteľa: …
Adresa spotrebiteľa: …
Nákupná cena, ktorá má byť vrátená: …
bezhotovostným prevodom na bankový účet (IBAN):

Podpis spotrebiteľa (iba ak je tento formulár zasielaný v papierovej podobe):

 ……………………………………………..

Dátum: ….

Napíšte čo chcete nájsť a potvrdte

Nákupný košík